Λίγα Λόγια για το MySchool

Το MySchool είναι ένα ενιαίο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Παιδείας για τη μηχανογραφική υποστήριξη των σχολικών μονάδων και των διοικητικών δομών της εκπαίδευσης.
Σκοπός του ΠΣ MySchool είναι η καταγραφή των δεδομένων που αφορούν στις σχολικές μονάδες σε μαθητικό και εκπαιδευτικό δυναμικό ώστε να βελτιωθεί η διαχείριση του εκπαιδευτικού έργου.

Το MySchool έχει ενσωματωθεί νομοθετικά στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Με σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας  (171490/Δ2/12.11.2013 Εγκύκλιος Έναρξης Λειτουργίας MySchool)  γνωστοποιήθηκε στην εκπαιδευτική κοινότητα η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του νέου ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος Σχολικών Μονάδων και Διοικητικών δομών «MySchool».
Το νέο αυτό σύστημα υποστηρίζεται από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση https ://myschool .sch.gr.

Είναι υποχρεωτική η καταχώρηση και επιβεβαίωση των δεδομένων όλων των διοικητικών δομών που εμπλέκονται. Σε επίπεδο σχολικής μονάδας την ευθύνη για την ορθή τήρηση του μητρώου MySchool τη φέρουν οι Διευθυντές των μονάδων αυτών.
Κάθε και 15η του μήνα οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων οφείλουν (μέσω μιας ενέργειας στην Αρχική Σελίδα) να επιβεβαιώνουν ότι τα δεδομένα που είναι καταχωρισμένα στο MySchool για τη σχολική τους μονάδα είναι πλήρη και ορθά.